2 lata gwarancji

 1. Firma Meblomir udziela 24-miesięcznej gwarancji na swoje meble.
 2. Gwarancja obejmuje wady technologiczne ujawnione podczas użytkowania mebli, w tym:
  • odbarwienia, łuszczenia się powierzchni, rozwarstwianie, wypaczenia, odkształcania, pęknięcia materiałów
  • wadliwe działanie systemów zawiasów, szuflad, podnośników, koszy cargo, torów jezdnych itp., nie wynikające z niewłaściwego użytkowania mebli
   i urządzeń.
 3. Gwarancji nie podlegają wady będące skutkiem niewłaściwego użytkowania mebli oraz wynikłe na skutek negatywnych czynników zewnętrznych, w tym:
  • uszkodzenia mechaniczne (uderzenia, otarcia itp.),
  • długotrwały kontakt z wodą, zalanie,
  • nieodpowiednia temperatura pomieszczenia (poniżej +15˚C, powyżej +30˚C),
  • niewłaściwa konserwacja (np. użycie silnych środków chemicznych lub preparatów czyszczących niezgodnie z ich przeznaczeniem),
  • brak konserwacji (trwałe zabrudzenia),
  • bezpośrednie zetknięcie z ogniem lub kontakt z silnie rozgrzanym przedmiotem,
  • nadmierne przeciążenia,
  • inne użytkowanie mebli niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają również:
  • proste czynności, które użytkownik może wykonać we własnym zakresie np. wymiana żarówki, regulacja zawiasów, dokręcenie poluzowanej śruby, usunięcie zabrudzeń itp.,
  • właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów, np. w przypadku drewna lub okleiny naturalnej: usłojenie, zróżnicowana struktura, naturalne przebarwienia,
  • niewielkie rozbieżności kolorystyczne w stosunku do prezentowanych prototypów,
  • usterki nieistotne dla użytkowania mebli i niewidoczne po ich montażu.
 5. Firma Meble Jacek Myrcik jest zobowiązana do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej telefonicznego zgłoszenia. Załatwienie reklamacji nastąpi
  w sposób i w terminie uzgodnionym przez obie strony.