Projekt UE

Utworzenie działu badawczo-rozwojowego w firmie Meblomir, celem rozpoczęcia prac badawczych nad opracowaniem kompozytowych tapicerowanych mebli ogrodowych

 

Celem projektu jest utworzenie infrastruktury B+R, z myślą przyszłego jej wykorzystania do badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Efektem prac B+R będą specjalistyczne i spersonalizowane meble wykonane z wysokiej jakości surowców i innowacyjnych komponentów.

Kwota dofinansowania: 692 887,20 PLN

Beneficjent: “MEBLOMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1145903